Τηλ: 2610 432200 • Email: info@pikramenosbooks.gr • Τερψιθέας 2, Πάτρα


Επικοινωνήστε με τις Εκδόσεις Πικραμένος


Κεντρικά γραφεία Πάτρα
Τερψιθέας 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου, 264 42
Τηλ: 2610 432200
Email: info@pikramenosbooks.gr

Τμήμα παραλαβής νέων προτάσεων βιβλίων
E-mail: submissions@pikramenosbooks.gr

Τμήμα παραγγελιών - Κεντρικές αποθήκες
E-mail: sales@pikramenosbooks.gr

Τμήμα επιμέλειας
E-mail: ekdoseis@pikramenosbooks.grΥΠΟΒΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να αναγνώσουμε το βιβλίο σας.

Μπορείτε να μας στείλετε ολόκληρο το έργο σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση submissions@pikramenosbooks.gr, σε κάποια μορφής αρχείου ανάγνωσης (.doc, .docx, .pdf, κ.λπ.).

Τα συνημμένα θα πρέπει να περιλαμβάνουν παράλληλα:

  • Σύντομη περίληψη του έργου.
  • Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα, όπου θα αναγράφονται απαραιτήτως ταχυδρομική/ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο.
  • Περιεχόμενα, αν υπάρχουν.

Οι εκδόσεις Πικραμένος αναθέτουν την ανάγνωση του κάθε υποβαλλόμενου έργου σε επιτροπή αξιολόγησης. Σε ένα διάστημα δύο μηνών επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε εάν θα προχωρήσουμε στην έκδοση-συνεργασία είτε όχι.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.