ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Βιβλία του συγγραφέα

Εκπαιδευτήρια «Σωτηρχοπούλου»: Ένα σχολείο, 80 χρόνια, 1933 – 2013

Τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ανήκουν πλέον στην τοπική εκπαιδευτική ιστορία, αφού πρώτα έγραψαν τη δική τους δημιουργική ιστορία και γι’ αυτό θα μείνουν στη συλλογική μνήμη με πολύ θετικό πρόσημο για τη μεγάλη προσφορά τους στην Πάτρα και την Ελλάδα. […] οι μνήμες όσων είχαν την τύχη να περάσουν από τα σχολεία τους θα μένουν θετικές και ζωντανές.

Σ. Μπουζάκης