Τηλ: 2610 432200 • Email: info@pikramenosbooks.gr • Τερψιθέας 2, Πάτρα


Οὕτη Ἐκείνη


Οὕτη Ἐκείνη
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Πάτρα, Εκδόσεις Πικραμένος, 2005 - 56σ. - 23x30εκ.
ISBN: 978-960-6628-05-4
Βιβλιοδεσία/Εξώφυλλο: Μαλακό, κουβερτούρα από ρυζόχαρτο
Ασπρόμαυρο

Οὕτη Ἐκείνη

Ὅτι ἐάν οὐδαμῶς ἐγνώρισεν τὸ σκότος
οὐδὲ τὸ φῶς ἀνὰ τὰ ἔτη, ὁ ρακένδυτος
παρέμεινεν ἀμφιβολία ἀναποχώρητος εἰς τὸν νοῦν της.

Ἀσχέτους ἀνέμους φυσῶν ὁ καιρός, τὰ ἐρείπια
τῆς κρημνισθείσης πόλεως ἐπενέφωσεν ἀργῶς
θάπτων κάτωθεν τὰ γλυκέα τῶν παιδίων ὄνειρα.

Καὶ Οὕτη Ἐκείνη, ὡς Δόξα τοῦ Γύζη, πλανωμένη εἰς τὸν βίον του
ἔσπαρεν ἄνθη εἰς τοὺς νεκροὺς λειμῶνας τῆς ζωῆς του
εἰς ἀνάστασιν ἀποθανόντων ἐρώτων φυτουργοῦσα.