Τηλ: 2610 432200 • Email: info@pikramenosbooks.gr • Τερψιθέας 2, Πάτρα


Με Νου & Φαντασία


Με Νου & Φαντασία
Ανακυκλώνοντας άχρηστα υλικά με δημιουργικό τρόπο
Γεωργία Κούρτογλου
Πάτρα, Εκδόσεις Πικραμένος, 2011 - 74σ. - 17x24εκ.
ISBN: 978-960-6628-30-6
Βιβλιοδεσία/Εξώφυλλο: Μαλακό
Τετράχρωμο

Η μάθηση, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μία διαρκής διαδικασία η οποία έχει την αφετηρία της στη βρεφική ηλικία και επεκτείνεται «δια βίου». Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους, τεχνικές και στρατηγικές για να υποστηρίξει το διδακτικό του έργο. Πέρα όμως από όλα αυτά πολύ σπουδαίο, ρόλο παίζουν τα μέσα, τα εργαλεία και το παιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.

Σήμερα στο εμπόριο υπάρχει πληθώρα παιδαγωγικού υλικού για κάθε βαλάντιο. Πολλές σχολικές μονάδες, ωστόσο, αδυνατούν να καλύψουν το κόστος αγοράς αυτού του υλικού το οποίο εάν είναι φθηνό και εύθραυστο καταστρέφεται εύκολα, αναλώνεται, και θα πρέπει να αντικαθίσταται συχνά. Αυτό σημαίνει κόστος. Πολλαπλάσιο κόστος. Εάν είναι ακριβό, τότε ξεπερνά τον προϋπολογισμό της σχολικής επιτροπής, δεν αγοράζεται, και κατά συνέπεια δεν διατίθεται για χρήση στις σχολικές μονάδες. Οι εκπ/κοί ή όσοι ασχολούνται με παιδιά και κυρίως παιδιά με ειδικές εκπ/κές ανάγκες έχουν ανάγκη ποικίλου υλικού που θα χρησιμοποιείται για παιδαγωγικούς σκοπούς. Αυτό το υλικό θα πρέπει να είναι κατ’αρχήν ακίνδυνο, ελκυστικό και πλούσιο ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης και να προκαλεί ενδιαφέρον στα παιδιά.

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου έγινε έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς η ίδια σχεδόν σε όλα τα εργασιακά μου έτη ένιωθα να υδροβατώ ανάμεσα σε διάφορους ανασταλτικούς παράγοντες. Στο «έχουμε – δεν έχουμε», «μπορούμε – δεν μπορούμε», ανάμεσα στις σχολικές επιτροπές και την αρμόδια υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά στην έγκριση των κονδυλίων που διατίθονταν για τις εκάστοτε ανάγκες της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούσα. Οι κατασκευές που παρουσιάζονται προέκυψαν λοιπόν κατ’αρχήν ως ανάγκη και στη συνέχεια ως προϊόντα αρκετών περιβαλλοντικών, πολιτιστικών προγραμμάτων καθώς επίσης και προγραμμάτων αγωγής υγείας τα οποία εφαρμόστηκαν στην τάξη του νηπιαγωγείου. Επίσης, ελήφθησαν υπόψη οι γενικές αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος οι οποίες έγιναν απολύτως αποδεκτές και υιοθετήθηκαν στην εκπαιδευτική πρακτική δίνοντας παράλληλα ιδέες για την αξιοποίησή τους σε εναλλακτικές λύσεις και επαναχρησιμοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών με δημιουργικό τρόπο.