Τηλ: 2610 432200 • Email: info@pikramenosbooks.gr • Τερψιθέας 2, Πάτρα


Εν πορεία...


Εν πορεία...
Μαρία Τσιράκου
Πάτρα, Εκδόσεις Πικραμένος, 2010 - 48σ. - 14x23.5εκ.
ISBN: 978-960-6628-23-8
Βιβλιοδεσία/Εξώφυλλο: Μαλακό
Ασπρόμαυρο

Στο άπειρο...
Σώμα δεξιά
Σώμα αριστερά
Ένα σύνολο
Μια αλφαβήτα
Κάθε γράμμα
Μία ενέργεια

Α γαπώ
Β ιώνω
Γ εννιέμαι
Δ ύναμαι
Ε λπίζω
Ζ εσταίνω
Η δονίζομαι
Θ υσιάζω
Ι κανοποιώ
Κ λαίω
Λ υπάμαι
Μ ετράω
Ν οώ
Ξ υπνώ
Ο νειρεύομαι
Π ροσεύχομαι
Ρ ητορεύω
Σ υντροφεύω
Τ αξιδεύω
Υ πάρχω
Φ οβάμαι
Χ αμογελώ
Ψ ηλώνω
Ω θώ

Κάθε αρχή
Κάθε τέλος
Ενυπάρχει
Στο άπειρο
Της πρωταρχικής Γνώσης